Lingosaur - Översättningsbyrå på nätet

Lingosaur är en finländsk översättningsbyrå som erbjuder översättningstjänster gjorda av människor. För att maximera effektiviteten och minimera kostnaderna, finns vi enbart på nätet. Vi vill göra det möjligt för dig och ditt företag att kommunicera på en global nivå.

Bakgrund

Contatum, som grundades 2007, erbjöd företag översättningstjänster och konsulthjälp för internationella affärer. Efter de första åren började vi, med hjälp av en IT-specialist, fokusera på översättningstjänster via nätet. Vårt mål var att skapa en enkel och effektiv lösning för kunder i behov av översättnings- och lokaliseringstjänster. Samtidigt ville vi skapa arbetstillfällen för översättare. Slutprodukten blev Lingosaur, översättningsbyrån på nätet.

Förvaltning


  • Mikko Tihveräinen
  • Verkställande direktör, partner

Certifikat och samarbetspartners


Nordiskt Tillväxtcertifikat

Ett företag som enligt Allabolag (Sveriges motsvarighet till Finlands Asiakastieto) har kvalificerat sig för ett Nordiskt Tillväxtcertifikat har bevisat att det är kapabelt till lönsam tillväxt. Certifikatet är ett erkännande av att företaget är solvent och en betydande faktor på marknaden. Tillväxtcertifikatet indikerar att företaget tillhör ett begränsat antal tillväxtföretag, då endast cirka 10 % av företagen uppfyller kriterierna. Kriterierna är desamma i alla nordiska länder och för beviljandet utvärderas till exempel företagets ålder, riskkategori, självförsörjningsgrad, lönsamhet och utvecklingen av företagets omsättning.

Starkast i Finland

Certifikatet Starkast i Finland är ett synligt bevis på ditt företags kreditvärdighet, pålitlighet och utmärkta soliditet. Certifikatet visar för dina kunder, samarbetspartners, kreditgivare och övriga intressegrupper att samarbetet med ett certifierat företag är tryggt och stabilt.


Företag i de två högsta kategorierna i Asiakastietos 7-gradiga Rating Alfa-klassificering, cirka 12 % av Finlands företag, är berättigade Starkast i Finland-certifikatet. Kraven för att nå dessa kategorier bygger på företagets starka finansiella nyckeltal, goda bakgrund och betalningsbeteende.

Finlands språktjänstforetag rf och EUATC

Finlands språktjänstföretag (förkortning på finska: SKY) är en organisation bestående av specialiserade språktjänstföretag som verkar till förmån för sina medlemsföretag, brukare av översättningstjänster, översättare, tolkar och branschen i stort.


SKY är medlemföretag i EUATC (European Union of Associations of Translation Companies), branschens paraplyorganisation i Europa. Av medlemsföretagen förutsätts service på hög nivå, högkvalitativa arbetsresultat och efterlevnad av goda affärsprinciper. Samtliga medlemsföretag har åtagit sig att följa gemensamma etiska riktlinjer. Föreningens verksamhetssyfte är att övervaka och främja utvecklingen av översättningsbranschen och att förbättra kvaliteten på översättningstjänster, branschens uppskattning och dess allmänna arbetsvillkor.

Nyckelflaggan

Nyckelflaggan är en symbol för företag som vill understryka att dess produkter eller tjänster är av finskt ursprung, och på så sätt framhålla de fördelar som det innebär. Finska företag verkar i en miljö som i snabb takt blir allt mer internationell. Därför blir sätt att påvisa produkters eller tjänsters ursprung allt mer viktiga.


Nyckelflaggan kan ges för en tjänst som produceras i Finland. Minimumkravet för produkter och tjänster är att över 50 % av det totala priset ska vara av inhemskt ursprung. Denna beräkning tar även hänsyn till servicerelaterade kostnader, såsom personalkostnader, underleverantörer och materialinköp. Därtill måste företaget ha en betydande del finskt ägarskap, ha förvaltningsverksamhet i Finland samt ett finskt huvudkontor.