Lingosaur - Översättningsbyrå på nätet

Lingosaur är en finländsk översättningsbyrå som erbjuder översättningstjänster gjorda av människor. För att maximera effektiviteten och minimera kostnaderna, finns vi enbart på nätet. Vi vill göra det möjligt för dig och ditt företag att kommunicera på en global nivå.

Bakgrund

Contatum, som grundades 2007, erbjöd företag översättningstjänster och konsulthjälp för internationella affärer. Efter de första åren började vi, med hjälp av en IT-specialist, fokusera på översättningstjänster via nätet. Vårt mål var att skapa en enkel och effektiv lösning för kunder i behov av översättnings- och lokaliseringstjänster. Samtidigt ville vi skapa arbetstillfällen för översättare. Slutprodukten blev Lingosaur, översättningsbyrån på nätet.

Förvaltning


  • Mikko Tihveräinen
  • Verkställande direktör, partner

Certifikat och samarbetspartners


Starkast i Finland

Certifikatet Starkast i Finland är ett synligt bevis på ditt företags kreditvärdighet, pålitlighet och utmärkta soliditet. Certifikatet visar för dina kunder, samarbetspartners, kreditgivare och övriga intressegrupper att samarbetet med ett certifierat företag är tryggt och stabilt.


Företag i de två högsta kategorierna i Asiakastietos 7-gradiga Rating Alfa-klassificering, cirka 12 % av Finlands företag, är berättigade Starkast i Finland-certifikatet. Kraven för att nå dessa kategorier bygger på företagets starka finansiella nyckeltal, goda bakgrund och betalningsbeteende.

Föreningen för Finska Översättningsföretag och EUATC

Föreningen för Finska Översättningsföretag (finsk förkortning SKTOL) grundades 1983 och är en organisation för specialistföretag med fokus på medlemsföretagens intressen, brukare av översättningstjänster, översättare och branschen i stort.


SKTOL är medgrundare i EUATC (European Union of Associations of Translation Companies), Europas paraplyorganisation för översättning. SKTOL kräver att medlemmarna ska uppnå hög kvalitet i utförande och service, liksom att man tillämpar sunda affärsprinciper. Samtliga medlemmar ska följa de gemensamma Etiska Reglerna.
Föreningens vägledande syfte är att övervaka och främja utvecklingen av översättningssektorn och att förbättra kvalitén på översättartjänster, skapa erkännande för sektorn och dess allmänna arbetsvillkor.

Nyckelflaggan

Nyckelflaggan är en symbol för företag som vill understryka att dess produkter eller tjänster är av finskt ursprung, och på så sätt framhålla de fördelar som det innebär. Finska företag verkar i en miljö som i snabb takt blir allt mer internationell. Därför blir sätt att påvisa produkters eller tjänsters ursprung allt mer viktiga.


Nyckelflaggan kan ges för en tjänst som produceras i Finland. Minimumkravet för produkter och tjänster är att över 50 % av det totala priset ska vara av inhemskt ursprung. Denna beräkning tar även hänsyn till servicerelaterade kostnader, såsom personalkostnader, underleverantörer och materialinköp. Därtill måste företaget ha en betydande del finskt ägarskap, ha förvaltningsverksamhet i Finland samt ett finskt huvudkontor.