Lingosaur - Käännöstoimisto verkossa

Lingosaur on suomalainen käännöstoimisto, joka välittää ihmisten tekemiä kielenkäännöksiä. Tehokkuuden maksimoimiseksi ja kulujen minimoimiseksi toimimme puhtaasti Internetissä. Teemme yrityksesi kansainvälisen viestinnän mahdolliseksi, toimialastasi riippumatta.

Taustaa

Contatum perustettiin vuonna 2007 yritysten kansainvälistämiseen ja kielenkäännöksiin keskittyvänä palveluyrityksenä. Tietotekniikkaan erikoistuneen insinöörin siivittämänä ensimmäisten toimintavuosien jälkeen Contatum erikoistui sähköisten kielenkäännöspalvelujen kehittämiseen. Tavoitteenamme oli luoda yksinkertainen ja tehokas ratkaisu asiakkaidemme käännös- ja lokalisointitarpeisiin, ja tarjota samalla töitä kääntäjille Internetin välityksellä. Lopputuloksena syntyi Lingosaur, sähköinen käännöstoimisto.

Hallinto


  • Mikko Tihveräinen
  • Toimitusjohtaja, osakas

Sertifikaatit ja yhteistyökumppanit


Pohjoismainen kasvusertifikaatti

Asiakastiedon Kasvusertifikaatin saanut yritys pystyy todistetusti kannattavaan kasvuun. Sertifikaatti on tunnustus siitä, että yritys on vakavarainen ja merkittävä tekijä markkinoilla. Kasvusertifikaatti kertoo yrityksen kuuluvan harvalukuiseen kasvuyritysten joukkoon, sillä vain noin 10 % yrityksistä täyttää sen myöntämisen kriteerit. Kriteerit on määritelty samoiksi kaikissa Pohjoismaissa ja sitä myönnettäessä mitataan esimerkiksi yrityksen ikää, riskiluokkaa, omavaraisuusastetta, kannattavuutta sekä liikevaihdon kehitystä.

Suomen vahvimmat

Suomen Vahvimmat –sertifikaatti on todiste yrityksen luottokelpoisuudesta, luotettavuudesta ja erinomaisesta maksukyvystä. Sertifikaatti kertoo asiakkaille, yhteistyökumppaneille, luotottajille ja muille sidosryhmille, että yhteistyö sertifioidun yrityksen kanssa on kestävällä pohjalla.


Suomen Vahvimmat –sertifikaattiin oikeutettuja ovat Asiakastiedon 7-portaisen Rating Alfan kahteen ylimpään luottoluokkaan kuuluvat yritykset, joita on noin 12 % suomalaisyrityksistä. Vaatimukset näihin luokkiin pääsemiselle ovat yrityksen erinomaiset taloudelliset tunnusluvut, yrityksen positiiviset taustatiedot ja maksukäyttäytyminen.

Suomen kielipalveluyritykset ry ja EUATC

Suomen kielipalveluyritykset ry (SKY) on kielipalveluiden asiantuntijayritysten järjestö, joka toimii jäsentoimistojensa, kielipalveluiden käyttäjien, kääntäjien, tulkkien ja koko alan hyväksi.


SKY on alan eurooppalaisen kattojärjestön EUATC:n (European Union of Associations of Translation Companies) jäsenyhdistys. Jäsentoimistoilta edellytetään korkeatasoista palvelua, laadukasta työn jälkeä ja hyvien liiketoimintaperiaatteiden noudattamista. Kaikki jäsentoimistot ovat sitoutuneet noudattamaan yhteisiä eettisiä ohjeita. Liiton toiminta-ajatuksena on seurata ja edistää käännösalan kehitystä sekä parantaa käännöspalveluiden laatua, alan arvostusta ja yleisiä toimintaedellytyksiä.

Avainlippu

Avainlippu on merkki yrityksestä, joka haluaa viestiä tuotteittensa tai palveluittensa kotimaisuudesta ja suomalaisuuteen liittyvistä hyvistä arvoista. Suomalaisten yritysten toimintaympäristö kansainvälistyy kovaa vauhtia, jolloin tuotteen ja palvelun alkuperän osoittaminen korostuu entisestään.


Avainlippu voidaan myöntää palvelulle, joka tuotetaan Suomessa. Tuotteen tai palveluiden kohdalla on kotimaisuusasteen oltava vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta. Omakustannusarvossa otetaan huomioon palveluun liittyvät kustannukset , kuten henkilöstökustannukset, alihankinnat ja materiaalihankinnat. Lisäksi yrityksellä on oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.