Lingosaur - Auktoriserade översättningar

Auktoriserade översättningar

Vad är auktoriserade översättningar?

Auktoriserade översättningar (som ibland kallas "notariserade översättningar", "officiella översättningar" eller "stämplade översättningar")är juridiskt bindande dokument som har samma beviskraft som originalet på källspråket. De bekräftas med en auktoriserad translators stämpel och underskrift.

Auktoriserade översättningar är vanligtvis lite dyrare än "vanliga" översättningar på grund av auktoriserade translatorers specialkompetens.


När behövs auktoriserade översättningar?

Auktoriserade översättningar kommer ofta i fråga när man måste visa upp dokument om affärsverksamhet eller arv för inhemska eller utländska myndigheter. En auktoriserad översättares tjänster behövs också i den privata dokumenttrafiken, till exempel när man söker en studieplats eller ett jobb.

Ta alltid reda på av mottagaren till det översatta dokumentet om översättningen måste vara auktoriserad eller inte innan du gör beställningen.


Så här beställer du en auktoriserad översättning

Skicka de dokument som skall översättas till oss per e-post till info@lingosaur.com. Uppge också målspråket, tidtabellkrav och eventuella andra önskemål i e-postmeddelandet. Vi skickar dig en offert om översättningsarbetet vanligtvis redan samma dag.


Auktoriserade översättningar skickas alltid som original och stämplade per post. För små och medelstora auktoriserade översättningar reserverar vi vanligen 5-9 vardagar.


Vi levererar auktoriserade översättningar i alla vanliga språkriktningar. Be nu!