Översättningsarbete för skickliga översättare

Kan du översätta från ett språk till ett annat?
Kom med i vår översättargrupp, det är gratis.

Varför skulle jag registrera mig?

  1. Du får betalt för översättning.
  2. Du får erfarenhet av professionell översättning.
  3. Varför inte?

Hur fungerar det?

Vi är en översättningsbyrå på nätet och tar emot översättningsuppdrag av våra kunder. Vi förmedlar uppdrag och arvoden (minus vårt kommissionsarvode) till frilansare som du.

Vem som helst är inte kvalificerad att arbeta med oss. Först efter att du klarat en provöversättning skickar vi arbetserbjudanden åt dig. Du kan acceptera eller avslå dem.

När du accepterat, laddar du ner filerna, översätter dem och skickar dem tillbaka till oss. När kunden godkänt översättningen betalar vi ut arvodet.

Hurudant är översättningsprovet?

Lägg till språkpar i din profil. För varje nytt par måste du göra en kort provöversättning.

Din översättning bedöms av andra översättare. Får du ett tillräckligt gott betyg får du börja göra översättningar för kunder. Betyget inverkar också på ditt arvode.

Vad kostar det?

Vi vill inte ha dina pengar - vi debiterar inga registrerings- eller månadskostnader. För den service vi erbjuder ber vi dock om lite av din tid.

Andra översättares provöversättningar måste bedömas, och emellanåt måste kundöversättningar kvalitetskontrolleras. Dessa uppgifter är frivilliga, men att ignorera dem kan inverka negativt på dina möjligheter att få arbetserbjudanden.

Direkt efter registreringen borde dessa uppgifter inte ta mer än 15 minuter av din tid per vecka, och senare ännu mindre.

Hur mycket betalar ni?

Priset varierar beroende på språkpar, efterfrågan på översättningar och mängden lediga översättare. Arvodena är konkurrenskraftiga.

Hur får jag betalt för mina översättningar?

I de flesta fall använder vi PayPal. Du kan göra direkta överföringar från PayPal till ditt bankkonto, eller använda summan för att betala tjänster och online-köp. För att kunna registrera dig som översättare hos oss behöver du ha ett konto hos PayPal. Det är helt gratis att skaffa ett PayPal-konto.

Observera att PayPal inte finns i alla länder. Ta reda på tillgängligheten i ditt land innan du registrerar dig på Lingosaur. Vi undersöker för närvarande nya betalningsalternativ. Vi använder inte PayPal för dig som är privatperson och bor i Finland. (om du inte representerar ett företag). Istället använder vi vår partner ATA för att betala dig, vilka kommer att fungera som din arbetsgivare. Du får betalningen direkt till ditt bankkonto.